The children

The Foundation Children of Kilimanjaro aims to bring healthcare and education to HIV orphans. Special attention is paid to the most vulnerable children in Mdawi and its surroundings. The main objective of the foundation is the child sponsoring project which gives the orphans the chance to receive primary and secondary education. Giving the children the chance of a sustainable future through education is therefore of the utmost importance to us. Hence, the foundation, with the support of individual sponsors  has given a large group of children the opportunity to go to school!

In 2010 the Amani nursery school (kindergarten) opened. This has been built next to the local church. Children of ages 5 and 6 attend the school five mornings per week, and even learn English! From the age of 7, children are instructed to attend primary school in which the contributions of our sponsors have made a big impact. This year we are sponsoring 70 children in the nursery and primary schools! We also support 20 children through secondary school.

The children are very eager and love to learn. The majority of them enjoy primary school so much they want to go to secondary school, but often are in desperate need of resources or are summoned to marriage, this has lead many children to drop-out of school. Drop-out rates among the children are very high, however through the recent implementation of the tailoring and carpentry schools we intend to decrease these rates and give the children the opportunity to further their education by applying their crafting skills. This gives them a greater chance of a successful future!

_____________________________________________________________

** Information in Dutch - Informatie in het Nederlands **

De Stichting Children of Kilimanjaro is vooral gericht op kinderen. Vooral is er aandacht voor de meest kwetsbare kinderen in Mdawi en omgeving. Binnen het projectdeel Scholing is de belangrijkste doelstelling om de weeskinderen kans op een leefbare toekomst te geven. Educatie is daarvoor van het grootste belang. Vandaar dat de stichting, dankzij de steun van individuele sponsors, een grote groep kinderen naar school kan laten gaan!

In 2010 is de Amani nursery school (kleuterschool) geopend. Deze is net naast de kerk gebouwd. De kinderen van 5 en 6 jaar uit de omgeving gaan hier 5 ochtenden per week naar toe en leren zelfs al Engels! Vanaf 7 jaar gaan de kinderen naar de Primary school. Dit jaar steunen we 70 kinderen op de nursery en primary school! Ook steunen we 20 kinderen op de secondary school.

De kinderen leren allemaal graag, zijn erg leergierig. De meesten willen wel graag na de primary school doorgaan op een secondary school, maar vaak is hun hulp thuis hard nodig. Hierdoor stoppen veel kinderen na de primary school. Dat is jammer, want ze zouden zo graag dokter of leraar willen worden! Een technische opleiding of leren naaien op de naaischool is dan vaak het enige dat rest. Een aantal gaat toch door en zeker mede doordat via een buitenlandse sponsor de schoolkosten betaald worden. Dit biedt hen dan een veel grotere kans op een goede toekomst!  

Momenteel gaan er een paar erg goede leerlingen door naar de universiteit! We zijn blij dat we deze kinderen die kans kunnen bieden. Zij zijn erg ambitieus!

Hieronder ziet u enkele van de foto's die in februari 2010 zijn gemaakt.

Jongste kinderen op de Amani nursery school leren een potlood vasthouden

Leren tellen en rekenen met flessendopjes als lesmateriaal

Elkaar helpen met leren schrijven

Matemboni primary school.

Lunchtijd bij Komakya Secondary school

 

Cookie-instellingen