Donations

The bank account has been closed as of 17 May 2019 (due to ending of the Children of Kilimanjaro Foundation).

ING bank, Children of Kilimanjaro Foundation in Gorinchem

NL36INGB0005132127

For free international transfer within the EU, please add:
Swift / BIC code: INGBNL2A

RSIN number: 816027560

With your support, we can help the children in Mdawi village. Please let us know what exactly you would like to support (or just leave it up to us):

  • Support a child to go to primary school (€ 50 per year, please commit to 6 years)

  • Support a child to go to secondary school (€ 250 per year, although the fee can vary per school)

  • Treatment and counseling of a child with HIV/AIDS (€ 100 per year)

  • Other projects: e.g. tailoring school, carpenter school, renovation of school buildings

Your donations will be sent for 100% to Tanzania. The volunteers in the Netherlands do not get any reimbursement for their time, travel or any other cost that they may have (they pay for everything themselves). So your donations will in full arrive in Mdawi village to support the orphaned children in the region.

Donations are tax deductible!

The Children of Kilimanjaro Foundation is appointed by the Chamber of Commerce since 1 January 2008 to Steun (ANBI). This means that your donations to us are deductible from income and corporation tax! The tax ANBI label is given to Foundations receive if they comply with certain obligations (financial).

When a donation is deductible exactly?

The tax applies a minimum threshold before the excess as a deduction may increase in your income / corporation. The threshold for deduction of donations is 1% of your total income threshold (including that of your partner), but at least € 60 and up to 10% of your total income threshold.

For more information regarding tax deductions please visit: http://www.belastingdienst.nl/

___________________________________________________________

** Information in Dutch - Informatie in het Nederlands **

Donaties nu aftrekbaar van belasting!

De Children of Kilimanjaro Foundation is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst benoemd tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent voor u dat uw donaties aan ons aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapbelasting! Sinds 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst dit ANBI-‘keurmerk’ in het leven geroepen. Stichtingen ontvangen dit keurmerk als zij aan bepaalde (financiële) verplichtingen voldoen.

Wanneer is een donatie precies aftrekbaar?

De Belastingdienst hanteert een minimum drempel voordat u het meerdere als aftrekpost mag opvoeren bij uw aangifte inkomsten- / vennootschapsbelasting. De drempel voor aftrek van giften is 1% van uw totale drempelinkomen (inclusief dat van uw fiscale partner), maar minimaal € 60 en maximaal 10% van uw totale drempelinkomen.

Rekenvoorbeeld:

Uw drempelinkomen bedraagt € 40.000,-. Uw drempel is 1% van dit bedrag, te weten € 400,-. U doneert op jaarbasis € 600,- aan de Children of Kilimanjaro Foundation. Uw aftrekpost: € 600,- minus € 400,- = € 200,-. U valt met uw inkomen in 42% inkomstenbelastingtarief. Uiteindelijk heeft de donatie u € 516,- gekost (400 + 200 * 0,58), maar de Children of Kilimanjaro Foundation ontvangt € 600,-.

Meer informatie kunt u vinden op:

http://www.belastingdienst.nl/

 

 

 

Cookie-instellingen