Future plans

Meer weeskinderen naar school

Onze ambitie is om zoveel mogelijk weeskinderen in Mdawi onderwijs te kunnen laten volgen. Uw hulp is daarbij onontbeerlijk. Helpt u mee aan onze doelstelling om voor het schooljaar 2009 tenminste vijf nieuwe kinderen een basisschoolopleiding en vijf nieuwe kinderen een plek op de middelbare school te kunnen bieden?

Uitbreiding en verbetering van de hiv-behandeling van kinderen

De behandeling van de kinderen die hiv-positief zijn, zetten we vanzelfsprekend voort. Daarnaast gaan we counseling verzorgen voor de patiënt en het gezin. Dit is erg belangrijk omdat het niet alleen moeilijk is om te leven met de ziekte, het is ook een harde dobber omdat de ziekte niet geaccepteerd wordt door de gemeenschap. Op dit moment wordt gezocht naar wegen om de zusters van de medische post of anderen in Mdawi nog beter op te leiden, zij zitten immers dicht bij het vuur en kennen de gemeenschap.

Hiv/aids voorlichting blijft essentieel

Een aantal keer per jaar worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten worden geleid door medische staf van het KCMC in Moshi. De bijeenkomsten worden aangekondigd door posters en brochures. De bezoekers krijgen boekjes met informatie over hiv, testen, preventie en behandeling. De voorlichting wordt gegeven aan kinderen, maar ook aan mannen en vrouwen. Elke doelgroep vraagt om een eigen benadering. De voorlichting heeft als doel het terugdringen van hiv-besmettingen door veilige seks en door het gebruik van zwangerschapsklinieken door zwangere vrouwen. Uiteraard zoeken wij continu naar verbetering van de voorlichting. In 2009 zijn we daarom gebruik gaan maken van materiaal van de organisatie lovecheck.org. Zij ontwikkelden videos en spellen om te gebruiken tijdens voorlichting. Vooral de video heeft tot nu toe veel hulp gebracht in de voorlichting.

Hiv-testen

Het is belangrijk om kinderen te testen op hiv omdat hiv overgedragen kan worden tijdens zwangerschap, bevalling en borstvoeding. Tevens bestaat de kans op seksuele overdracht onder kinderen omdat er al op jonge leeftijd seksuele contacten ontstaan. Door te testen kunnen kinderen die dat nodig hebben behandeld worden en kan gekeken worden of voorlichting aanslaat. Momenteel kunnen inwoners van Mdawi zich laten testen op hiv in het KCMC. Daarvoor zijn speciale dagen (family-clinic) ingericht. Cliënten worden dan uitgebreid gecounseld voor een test. Daarin wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van zowel een negatieve als een positieve hiv-test. Na een eventuele test worden de cliënten weer uitgebreid gecounseld op basis van de verkregen uitslag. In de hiv-voorlichtingsbijeenkomsten wordt gewezen op deze mogelijkheid van testen. Ook andere ziekenhuizen in de omgeving van Moshi hebben deze mogelijkheid. Het zou nog beter zijn als de kinderen in Mdawi zelf getest worden. De District Aids Control Coordinator en het personeel van het Ann Kiluu hospital in Mdawi hebben ermee ingestemd om een hiv-testbureau op te zetten in Mdawi. Er moeten nog twee personeelsleden getraind worden om de hiv-testen uit te mogen voeren dan dan kan het beginnen.

Opening van de Timmerschool

Op dit moment inventariseren we wat er nog nodig is om de Timmerschool te kunnen starten. De school is in 2007 officieel geopend, maar helaas ontbreekt het nog aan machines en ander gereedschap om ook daadwerkelijk van start te kunnen gaan. Een leraar is wel al aangewezen. Zodra we meer zicht hebben op wat er nog ontbreekt, hopen we middels donaties snel de materialen aan te schaffen en de eerste jongens op te kunnen leiden.

Onderzoek naar nieuwe beroepsopleidingen

De naaischool en de timmerschool zijn een groot succes. We onderzoeken de mogelijkheden om ook andere beroepsopleidingen te kunnen bieden. We zoeken naar bestaande beroepsopleidingen. We hopen studenten te sponseren om een passende beroepsopleiding te doorlopen.

Continuering van steun aan de medische hulppost

In 2005 heeft de medische hulppost in Mdawi, het Ann Kiluu Hospital, een fantastisch laboratorium, compleet met microscoop en centrifuge, gekregen. De District Medical Officer heeft inmiddels toegezegd een persoon aan te wijzen die een cursus mag volgen in het Mawenzi Hospital om laboratoriumtesten te te voeren. Vervolgens zal deze persoon voor enkele dagen per week werkzaam zijn op de medische hulppost.

Huis voor personeel van de medische hulppost

Doordat het personeel van de medische hulppost ver van Mdawi woont, soms drie uur reizen, is besloten een huis een voor hen te bouwen bij de medische hulppost. Op die manier kunnen zij honderd procent van de tijd aanwezig zijn in Mdawi om medische zorg te verlenen. Momenteel wordt een plan gemaakt voor het bouwen van dit huis.

Waterleiding

Schoon drinkwater wordt meer en meer een probleem in Mdawi. In 2009 is het idee gerezen om een nieuwe waterleiding aan te leggen vanuit een nieuwe stroom water. Deze zal aangesloten worden op het huidige systeem van waterleiding en tappunten. Inmiddels is er een bron gevonden en hebben de inwoners van Mdawi toegestemd om deze bron te gebruiken voor drinkwater. Het Moshi Rural District Water Supply Project zal een technisch plan ontwikkelen voor de aanleg van de waterleiding.