Uw donatie komt goed terecht

Uw donatie komt goed terecht, want:

 • De stichting werkt niet met tussenpersonen of -organisaties. Uw geld komt dus geheel en rechtstreeks ten goede aan de kinderen.
 • De medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers en zij ontvangen geen enkele vergoeding voor hun inzet en gemaakte kosten. Wij betalen alleen lokaal enkele medewerkers, te weten een verpleegster en een projectassistent.
 • De stichting brengt een aantal keer per jaar een bezoek aan Mdawi om aan de projecten te werken. Deze bezoeken vinden plaats op kosten van de vrijwilligers zelf. We controleren of de kinderen daadwerkelijk naar school gaan en/of behandeld worden en hoe het met ze gaat.

Basisschool

Voor slechts 50 € per jaar wordt één kind één jaar lang gesponsord zodat het naar de basisschool kan. De basisschool bestaat uit zeven jaar. Van deze 50 € worden gekocht:

 • 2 schooluniformen
 • 2 paar schoenen
 • sokken
 • trui
 • schooltas
 • schoolboeken
 • pennen, liniaal
 • wiskunde set
 • kookset
 • maïs en bonen (lunch voor 1 jaar)

Jaarlijks worden 40 tot 60 weeskinderen door de stichting gesponsord door hun hele zevenjarige basisschool. Het exacte aantal is jaarlijks uiteraard afhankelijk van u als sponsor!

Middelbare school

Jaarlijks worden door de stichting 15 tot 20 kinderen ondersteund bij de afronding van hun zes-jarige middelbare school opleiding. Ook hiervoor is geld nodig, te weten: € 280 per kind per jaar. Hiervan wordt het schoolgeld betaald, maar ook de uniformen, boeken, schriften, en andere benodigde materialen. In sommige gevallen ligt de school te ver van het woonhuis van het kind af, in dat geval betalen wij ook het internaat (boarding school).

Hiv-testen

Ieder kind in Mdawi kan zich op kosten van de stichting laten testen in het KCMC. De Stichting betaalt het transport en de kosten voor de opening van het medisch dossier. De hiv test zelf wordt door het ziekenhuis gratis uitgevoerd.

Hiv-behandeling

De hiv-behandeling met aidsremmers is gratis. Echter, er zijn kosten verbonden aan transport en extra medicijnen en onderzoeken. Dit komt neer op slechts € 100 per kind per jaar!!! De combinatie van aidsremmers, ook wel HAART (highly active antiretroviral therapy), wordt door de World Health Organization aanbevolen en wordt ook gebruikt in Europa en de US. De medicijnen worden gratis door de overheid verstrekt doordat fondsen als ‘PEPFAR (President’s Emergency Plan For Aids Relief)’ en de ‘Bill & Melinda Gates Foundation’. Alle overige kosten moeten door de patiënten zelf betaald worden. De stichting neemt deze overige kosten voor zijn rekening en betaalt:

 • maandelijkse transportkosten naar het ziekenhuis
 • maandelijkse consulten bij de kinderarts en apotheek in het ziekenhuis
 • röntgenfotos
 • lichamelijk onderzoek
 • laboratoriumonderzoek (CD4, lever- en nierfuncties)
 • aanvullende benodigde medicijnen en onderzoeken
 • eventuele opname

Voorlichting

De uitgaven voor voorlichtingsbijeenkomsten bestaan uit transportkosten, brochures, zaalhuur en frisdrank.

Medische post in Mdawi

Voor de medische post zijn regelmatig materialen en medicijnen benodigd. Deze bestaan uit verband, medicijnen en onderzoeks- en behandelmaterialen.

Timmerschool

Voor de timmerschool worden materialen gekocht voor de timmerlessen.